भाद्र २८ मा झापाको कोभिड १९ रिपोर्ट

बेनाम बादशाह झापा – भाद्र २८ गते कोभिड-१९ विवरण, बेलुका ६ बजे १. Quarantine स्थान संख्या – 29 २. Quarantine बेड संख्या – 1394 ३. Quarantine मा बसेको संख्या – 7 ४. Quarantine बाट फिर्ता संख्या जम्मा – 36 ५. Home Quarantine मा रहेको संख्या – 173 ६. Holding Area बेड संख्या – 400 ७. Holding Area मा बसेको संख्या – 30 ८. Isolation बेड संख्या – 414 ९. Isolation मा बसेको संख्या – 105 १०. ICU संख्या – 9 ICU बेड संख्या – 105 ११. हाल सम्म Swab संकलन गरी पठाएको जम्मा संख्या – 23625 १२. हाल सम्म PCR Positive आएको जम्मा संख्या – 740 १३. हाल सम्म PCR Negative आएको जम्मा संख्या – 21911 १४. उपचार पश्चात निको भई घर गएको जम्मा संख्या – 632 १५. सक्रीय संक्रमित संख्या – 105 १६. आज संक्रमित संख्या – 1 १७. जम्मा मृत्यु संख्या – 3 १८. आज Isolation बाट डिस्चार्ज भएको संख्या – 16

You can share this post!